ZorgZijn Werkt

Ierlandlaan 29
2713 HG Zoetermeer
www.zorgzijnwerkt.nl
info@zorgenwelzijnplein.nl
079-3290707

ZorgZijn Werkt is de nieuwe Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn in de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. “De arbeidsmarkt in balans”, dat is het primaire doel van ZorgZijn Werkt .
Het stimuleren van werkgevers en ketenpartners om samen te werken aan een goede balans tussen vraag en aanbod, levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg en welzijn.

Aankomende kijkjes

Geen Kijkjes