Over ons

“De arbeidsmarkt in balans”, dat is het primaire doel van werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt.
Het stimuleren van werkgevers en ketenpartners om samen te werken aan een goede balans tussen vraag en aanbod, levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg en welzijn.

ZorgZijn Werkt is een sector- en regiobrede werkgeversvereniging van zorg- en welzijnsorganisaties die zorgt voor een evenwichtige, toekomstbestendige arbeidsmarkt en adequate personeelsvoorziening. Dit vanuit de visie dat de arbeidsmarkt in deze sector in hoge mate geregionaliseerd is en uitdagingen het best op regionaal niveau, gezamenlijk, aangepakt kunnen worden.

ZorgZijn Werkt is uw arbeidsmarktdeskundige in de regio

Niet alleen maken wij zorg- en welzijnwerkgevers in onze regio bewust van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ZorgZijn Werkt draagt met deskundige medewerkers ook actief bij aan de verschillende vormen van oplossingen. Alle zorg- en welzijnorganisaties zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde arbeidsmarkt op het gebied van zorg en welzijn in de regio. ZorgZijn Werkt is daarbinnen uw verbindende en stimulerende factor.

Wij richten ons daarbij specifiek op de arbeidsmarkt in de branches:

  • Zorg
  • Welzijn
  • Jeugdzorg
  • Kinderopvang
  • Maatschappelijke opvang

De regio’s waarbinnen ZorgZijn Werkt actief is zijn: Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord.
Om goed voorbereid te zijn op de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn roept ZorgZijn Werkt werkgevers nadrukkelijk op om te komen tot een structurele samenwerking tussen regionale werkgevers.

Programmalijnen

De komende jaren zullen onze activiteiten zich bewegen binnen vijf programmalijnen en geconcentreerd zijn op een aantal deelterreinen:

  • beeldvorming & imago
  • arbeidsmarkt & onderwijs
  • werving & loopbaan
  • behoud van medewerkers