Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen. Er zijn verschillende soorten functiebeperkingen. Denk bijvoorbeeld aan: zorg voor lichamelijk gehandicapten, verstandelijk gehandicapten en zintuiglijk gehandicapten. In Nederland wonen ongeveer honderdduizend mensen met een verstandelijke beperking en ruim een miljoen mensen met een zintuiglijke of lichamelijke beperking. Een deel van deze mensen heeft hulp, ondersteuning of begeleiding nodig. Iedere handicap vraagt om een eigen benadering. Mensen met beperkingen (gehandicapten) willen graag een leven leiden dat past bij hun wensen en mogelijkheden. Het doel van de gehandicaptenzorg is hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen.

 

Aankomende kijkjes

Geen Kijkjes