Revalidatiezorg

Revalidatie is een algemeen begrip. Letterlijk betekent het terug valide worden. De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn namelijk complex en vaak blijvend. Het doel van revalidatie is het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijks leven. Wanneer je kiest voor werken in de revalidatie moet je zelf stevig op je benen staan.
Bij specialistische revalidatie werken meerdere disciplines intensief samen mét en voor de patiënt. Een revalidatiearts staat aan het hoofd van een interdisciplinair behandelteam. Een behandelteam kan bestaan uit: activiteitentherapeut, bewegingsagoog, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, muziektherapeut, orthopedagoog, psycholoog, seksuoloog en een verpleegkundige. Daarnaast is het mogelijk dat je gaat werken met de orthopedisch schoenmaker, de orthopedisch instrumentmaker (voor prothesen en spalken) of de revalidatietechnicus in te schakelen bij de behandeling.
Werken in de revalidatie betekent werken met heel veel verschillende mensen en specialisten.

 

Aankomende kijkjes

Geen Kijkjes