Thuiszorg

Mensen kunnen om verschillende redenen behoefte hebben aan thuiszorg. Bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, een ziekte of een handicap. Thuiszorg is er voor mensen die niet zelfstandig voor hun huishouden of persoonlijke verzorging kunnen zorgen. Het gaat meestal om oudere mensen, maar je kunt ook zorg verlenen aan mensen met een gehandicapt kind. Met thuiszorg kunnen mensen in hun eigen vertrouwde omgeving verzorgd worden en kan opname buitenshuis worden voorkomen/verkort. Als je bij mensen thuis werkt betekent dit dat je zelfstandig aan de slag gaat. Je hebt natuurlijk wel regelmatig contact met collega-zorgverleners.

Aankomende kijkjes

Geen Kijkjes