Welzijn

Om ervoor te zorgen dat mensen (weer) actief deelnemen aan de samenleving vang je mensen op en helpt hen hun problemen zo goed mogelijk op te lossen. Wanneer je in de welzijnsector werkt krijg je te maken met verschillende doelgroepen. Voorbeelden van taken die onder welzijnswerk vallen zijn het opzetten van activiteiten in buurthuizen en jongerencentra. Ook kan je werken in de maatschappelijke opvang voor drugsverslaafden of daklozen. Als welzijnwerker werk je met verschillende soorten cliënten. Dat doe je niet alleen, je collega’s helpen je. Het werken in welzijn bestaat ook uit het samenwerken met instanties als de gemeente, de politie, uitkeringinstanties, etc.

 

Aankomende kijkjes

Geen Kijkjes